Cenas un pieejamo pakalpojumu varianti var atšķirties, atkarībā no Jūsu dzīvesvietas. Sazinieties ar mums, lai saņemtu pilnīgu informāciju

 

IPTV ir pēdējais vārds televīzijas pārraides tehnoloģiju attīstībā. IPTV nozīmē pilnīgu neatkarību no morāli novecojušiem koaksiālo kabeļtīklu risinājumiem. IPTV nozīmē tikai un vienīgi digitālu datu pārraides paņēmienu, tas savukārt garantē maksimālu bildes kvalitāti un pilnībā izslēdz jebkādu traucējumu un trokšņu veidošanos pārraides procesā. IPTV ir interaktīva televīzija, kas dod Jums iespēju skatīties raidījumus Jums ērtā laikā (pauzēt, ierakstīt atmiņā, skatīties iepriekšējos radījumus). Uzstādāmais IPTV dekoderis tiek pievienots inteneta vadam, tas nozīmē, ka gan IPTV gan interneta pakalpojumu nodrošināšanai ir nepieciešams tikai viens vads. Un vēl... Uzstādāmais MAG254 dekoderis pārvērtīs Jūsu, iespējams, ne pašu jaunāko televizoru īstā multimēdiju stacijā, ļaus Jums atskaņot media failus no Flash vai Usb cietā diska, kā arī ļaus izmantot interneta multimēdiju pakalpojumus (YouTube, MeGoGo, MultZilla)TV Pakalpojums nodrošināts kopā ar SIA "Latnet TV Serviss",  SIA "SMART" un SIA "TV SERVISS". Tiesību turētājus un parejos ieinteresētus ar jautājumiem, kas saistīti ar TV pakalpojumu tiesisku un tehnisku nodrošināšanu lūgums griezties SIA "Latnet TV Serviss",  SIA "SMART" un SIA "TV SERVISS" pa tālruni: 67049940, papildus informācija: www.latnettv.lv

Pārklājuma zona

Mūsu ofiss:
Maskavas iela 322B-411,
Rīga

Salaspils

Darzini

Katlakalnst

Centrs

Kengarags

Kekava

Olaine

Marupe

Balozi

Ulbroka

Jurmala