saraksts

“TV Pakalpojums nodrošināts kopā ar SIA “Smart TV”. *Kanālu saraksts publicēts informatīvajā formā. Kanālu saraksts var mainīties saturiskajā un skaitliskajā veidā bez iepriekšēja brīdinājuma. SIA “I-NET”, neatbild par paku saturu un par tiesiskajiem raidīšanas pamatiem. Televīzijas pakalpojumi tiek nodrošināti saskaņā ar SIA “Smart TV” sadarbības līgumu. **Tiesību turētājus un parejos interesentus ar jautājumiem, kas saistīti ar TV pakalpojumu tiesisku un tehnisku nodrošināšanu lūdzam griezties SIA “Smart TV”.